Ontstaan van Civibase

Er was behoefte aan een Nederlandstalig programma om gegevens van relaties van gemeenten vast te leggen en beschikbaar te maken voor communicatie met bestuurders, leidinggevenden en specialisten binnen de gemeente.

De uitgangspunten kwamen in grote lijnen overeen met die van het Doorea kerkmanagement programma. Civibase is daardoor een logische vervolg ontwikkeling van Doorea en wordt door de stichting Doorea beschikbaar gemaakt voor gebruik door lokale overheden.

Civibase vormt een uitvoerige database van contacten  van organisaties, overheden, verenigingen, ereburgers en uiteenlopende instanties. De ingevoerde gegevens bieden de gebruiker van Civibase inzicht in de vele mogelijke relaties die deze contacten onderling en met de gemeente kunnen hebben. Het resultaat is een web gebaseerd programma, niet alleen geschikt voor lokale gemeenten, maar voor alle maatschappelijke instanties.

Eenmaal voorzien van alle gegevens biedt Civibase een maximum aan gebruikersgemak gepaard gaande met een grote accuratesse en actualiteit.  

Civibase is 24 uur per dag on-line en kan dus 24 uur per dag geraadpleegd worden vanaf elke computer met internet aansluiting. Zo zijn binnen de organisatie altijd alle actuele gegevens beschikbaar voor ieder die er over dient te beschikken.