Over Civibase ©

Civibase is het resultaat van verdere ontwikkeling van de Doorea software.

Doorea kerkmanagement : online database en software ten dienste van kerkelijke gemeenten.

Civibase relatiebeheer : online database en software ten dienste van lokale overheden.

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van Doorea vormen tevens de basis voor de ontwikkeling van Civibase: Het kennen en gekend zijn van de mensen binnen de kerk of gemeente.


© Civibase is een product van stichting Doorea