Civibase Uitgangspunten

Een Nederlandstalig programma voor  lokale overheden om gegevens van bestuurders, leidinggevenden, directies van overheidsinstellingen, bedrijfsleven en overige instanties vast  te leggen en te gebruiken voor referenties, uitnodigingen, overzichten.

Organisaties en mensen

Eén database, waarin alle gegevens en relaties zijn opgeslagen en terug te vinden van:

 • Overheden en semioverheden
 • Bedrijfsleven, ondernemingen
 • Verenigingen
 • Zorginstellingen, instanties
 • Ereburgers, groeperingen
 • Partijen
 • Kerken

Activiteiten

Automatische registratie en verwerking van aanmeldingen voor deelname aan activiteiten.

Krachtige zoekfunctie

Civibase biedt een zeer krachtige zoekfunctie:

 • Er wordt gezocht in alle namen, adressen, e-mail adressen en telefoonnummers.
 • Alle overeenkomsten worden overzichtelijk als resultaat getoond.
 • Resultaten kunnen verder verfijnd worden tot het vertonen van uitsluitend organisaties, personen, groepen of overzichten. 

Gebruikersgemak

Civibase biedt uiterste aan gebruikersgemak:

 • Klikken op een naam resulteert overal in het programma, dus ook in de overzichten,  in het openen van de gegevens van betreffende persoon, activiteitenboeking, of relatie met groep of kring.
 • Per contact worden alle belangrijke gegevens overzichtelijk in één scherm getoond.

Dynamisch:

Alle invoer van of wijzigingen in gegevens zijn direct zichtbaar.