Overzichten

Overzichten samenstellen binnen Civibase is eenvoudig, uitgebreid en oneindig.

  • Overzichten van contacten opgedeeld in functie’s, regio’s, relaties, kringen, jubilea enzovoorts.
  • Alle overzichten worden getoond binnen Civibase en zijn geschikt om binnen Civibase te bewerken, printen of emails te versturen.
  • Alle overzichten kunnen tevens vanuit Civibase worden geëxporteerd naar Excel omgeving. Daar kunnen ze naar eigen inzicht gebruikt worden voor velerlei doeleinden.